آرشیو : اخبار شهرستان

برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۳

برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۳

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ 97.02.03 در ساعت 9 صبح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با حضور 78 درصدی سهامداران برگزار گردید.

ادامه مطلب
جدیدترین مطالب امروز
قالب تفریحی