برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۳

برگزاری جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۳

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سربیشه در مورخ 97.02.03 در ساعت 9 صبح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با حضور

جلسه هم اندیشی پیرامون زنجیره پایدار خرید نقدی شیر

جلسه هم اندیشی پیرامون زنجیره پایدار خرید نقدی شیر

به گزارش روابط عمومی صندوق های شهرستانی استان خراسان جنوبی؛ امروز پنج شنبه مورخ 97/01/16 جلسه هم اندیشی پیرامون زنجیره

قالب تفریحی